Pilihan Tema : 

Karnival Saringan Kesihatan Kospen Plus (program outreach)

Nama Aktiviti/Program : Karnival Saringan Kesihatan Kospen Plus (program outreach)
Tarikh dan Hari : 6 Februari 2020 (Khamis)
Anjuran : Jabatan Kesihatan Negeri Melakad
Objektif Aktiviti/Program : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perokok untuk berhenti merokokh
Jumlah Peserta : 20 orang

Toggle Setting Menu