Pilihan Tema : 

Bengkel Incident Reporting dan Root Cause Analysis

Nama Aktiviti/Program : Bengkel Incident Reporting dan Root Cause Analysis Peringkat Hospital Kluster Melaka
Tarikh dan Hari : 18-19 Februari 2020
Anjuran : Unit Kualiti dan Jawatankuasa Laporan Insiden Hospital Melaka
Objektif Aktiviti/Program : Bengkel ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan kesedaran dan pemahaman warga kerja hospital mengenai pelaporan
                                             insiden-insiden yang berkaitan dengan keselamatan pesakit (patient safety) dan tatacara melakukan root cause analysis (RCA)
                                             secara menyeluruh dan berimpak tinggi.
Jumlah Peserta : 60 orang
Perasmi/VVIP : Datuk (Mr.) Hj Abdul Razak bin Hj Ahmad
                           Pakar & Ketua Jabatan ORL
                           Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Laporan Insiden Hospital Melaka

Toggle Setting Menu