Pilihan Tema : 

Prosedur Kualiti

Bil.
PROSEDUR KUALITI (INDUK)
1 PK-HM-INDUK-01 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
2 PK-HM-INDUK-02 Kawalan Maklumat Didokumentasikan
3 PK-HM-INDUK-03 Audit Kualiti Dalaman
4 PK-HM-INDUK-04 Tindakan Pembetulan, Penambahbaikan & Pencegahan Bagi Ketakakuran
5 PK-HM-INDUK-05 Penilaian Pencapaian Objektif Kualiti
6 PK-HM-INDUK-06 Perancangan dan Pengurusan Kursus Untuk Warga Kerja
7 PK-HM-INDUK-07 Pengurusan Belanjawan
8 PK-HM-INDUK-08A Perolehan Bekalan / Perkhidmatan
9 PK-HM-INDUK-08B Kerja Yang Diperolehi
10 PK-HM-INDUK-09 Mengurus Kutipan Hasil Dan Pemulangan Deposit
11 PK-HM-INDUK-10 Kawalan Rekod Kualiti Dan Surat-Menyurat
12 PK-HM-INDUK-11 Pemantauan Penyelenggaraan Peralatan
13 PK-HM-INDUK-12 Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit
14 PK-HM-INDUK-13 Memproses Permohonan Laporan Perubatan
15 PK-HM-INDUK-14 Pengendalian Perkhidmatan Pendidikan Pesakit
16 PK-HM-INDUK-15 Pengurusan Kes Pesakit Yang Dirujuk Ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan
17 PK-HM-INDUK-16 Pengurusan Aduan Awam
Bil.
PROSEDUR KUALITI (KESELAMATAN)
1 PK-HM-KS-01 Pengurusan Bencana Hospital Melaka
2 PK-HM-KS-02 Pengurusan Kecederaan Alatan Tajam
3 PK-HM-KS-03 Notifikasi Kes Penyakit Berjangkit
Bil.
PROSEDUR KUALITI (KLINIKAL)
1 PK-HM-K-01 Menguruskan Rawatan Pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma
2 PK-HM-K-02 Menguruskan Perkhidmatan Pra Hospital dan Ambulans (PHCAS)
3 PK-HM-K-03 Pengurusan Pesakit Di Klinik Pakar
4 PK-HM-K-04 Menguruskan Rawatan Pesakit Di Pusat Rawatan Harian
5 PK-HM-K-05 Kemasukan Pesakit Di Wad Hospital Melaka
6 PK-HM-K-06 Pengurusan Perawatan Pesakit Di Wad-Wad Hospital Melaka
7 PK-HM-K-07 Pengurusan Pesakit Discaj Dari Wad
8 PK-HM-K-08 Pengurusan Kes-Kes Kematian Di Hospital Melaka
9 PK-HM-K-09 Pengurusan Pembedahan Kes Elektif Dan Kecemasan Di Dewan Bedah Hospital Melaka
10 PK-HM-K-10 Pencegahan 'Health Care Associated Infection' (HCAI)
11 PK-HM-K-11 Pengurusan Rawatan Ibu Mengandung Di Kamar Bersalin`
12 PK-HM-K-12 Pengurusan Hemodialisis
Bil.
PROSEDUR KUALITI (SOKONGAN KLINIKAL)
1 PK-HM-SK-01 Pengurusan Spesimen Bukan 'Urgent' Dan Keputusan Ujian Pesakit
2 PK-HM-SK-02 Pengurusan Spesimen 'Urgent'/STAT Dan Keputusan Ujian Pesakit
3 PK-HM-SK-03 Pengurusan Transfusi Darah Dan Komponen Darah
4 PK-HM-SK-04 Pengendalian Pemeriksaan Radiologi
5 PK-HM-SK-05 Pengendalian Rawatan Pemulihan Carakerja Ke Atas Pesakit
6 PK-HM-SK-06 Pembekalan Barang-Barang Dari Unit Farmasi Logistik Hospital Melaka
7 PK-HM-SK-07 Pendispensan Ubat-Ubatan Kepada Pesakit Luar
8 PK-HM-SK-08 Pembekalan Ubat-Ubatan ke Wad/Unit dari Unit Farmasi Bekalan Wad
9 PK-HM-SK-09 Pengurusan Perkhidmatan Dietetik Klinikal Bagi Pesakit Dalam Dan Pesakit Luar
10 PK-HM-SK-10 Pengurusan Perkhidmatan Makanan Pesakit Dalam
11 PK-HM-SK-11 Pengurusan Rawatan Fisioterapi di Hospital Melaka
12 PK-HM-SK-12 Perkhidmatan Dan Pengendalian Pensterilan Hospital Melaka
13 PK-HK-SK-13 Memproses Permohonan Lembaga Perubatan

Toggle Setting Menu