Pilihan Tema : 

Senarai Borang

Borang - Borang Unit Pengurusan Maklumat, Hospital Melaka
Bil.
Tajuk Borang
Lihat
1 Borang Pendaftaran ID Pengguna/Hak Capaian Sistem (Emel 1GovUC, SPPD, TC, eResult, Wireless, dll)
2 Borang Aduan Kerosakan ICT
3 Borang Pinjaman Peralatan ICT
4 Borang Kebenaran Meminjam/Membawa Keluar Harta Modal/Inventori
5 Borang Permohonan Talian Internet
6 Borang Perolehan
7 Borang Permohonan/Penambahbaikan Sistem Hospital Melaka
Borang - Borang Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Hospital Melaka
Bil.
Tajuk Borang
Lihat
1 Borang Faksimili Bahagian Pengurusan Hospital Melaka
2 Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)
3 Borang Pesanan dan Pengeluaran Stok (Stor Alat Tulis)
4 Borang Pergerakan Permohonan Cuti Melalui HRMIS
5 Format Surat Pembayaran Tol Menggunakan Kad 'Touch n Go'
Borang - Borang Jabatan Patologi, Hospital Melaka
Bil.
Tajuk Borang
Lihat
1 PER PAT 301
2 Institute of Medical Research, (IMR), KL
3 Borang Penghantaran dan Penerimaan Spesimen
4 Borang Permintaan Ujian Pengesanan Dadah dalam Air Kencing
5 Congenital Hypothyroidism Cord Blood Screening Test
6 Borang Permohonan Bagi Pemeriksaan Forensik/Toksikologi
7 Requisition For Molecular Diagnostic Services
8 Request Form For Multiple Myeloma and Other Related Disorders
9 IEM Request Form
Borang - Borang Perpustakaan Perubatan, Hospital Melaka
Bil.
Tajuk Borang
Lihat
1 Borang Permohonan Penggunaan Virtual Library               
Borang - Borang / Contoh Piagam Pelanggan Hospital Melaka
Bil.
Tajuk Borang
Lihat
1 Borang Pencapaian Piagam Pelanggan                        
2 Piagam Pelanggan Hospital Melaka
3 Contoh Piagam Pelanggan Dewan Bedah
4 Contoh Piagam Pelanggan ICU
 

 
 

 

Toggle Setting Menu